ZİYARETÇİ KURALLARI
09 Eylül 2017

1. Hasta ziyaret saatleri, iki binada da her gün öğle saat 13:00 -14:00 arası, akşam 19:00 -21:00 arası olarak düzenlenmiştir.

2. Psikiyatri kliniği hasta ziyareti, Psikiyatri Servisi Ziyaret Talimatına göreyapılabilecektir.

3.10 yaşın altındaki çocuklara sadece anne, baba ve kardeşleri için (kimlik kontrolü ve hasta teyidi yapılarak) ziyaret izni verilecektir.

4. Ziyaretçilerin hazır ambalajlı yiyecek, içecek, sebze ve meyve dışında, yiyecek ve içecek getirmesine müsaade edilmeyecektir.

5.Bulaşıcı hastalığı olan hastaların ziyareti yasaktır. Özel durumlarda ancak yetkililerin bilgisi dâhilinde ziyaret yapılabilir.

6. Ziyaret saatleri dışında ameliyat olanların ve doğum yapanların birinci derece yakınlarının (anne, baba, eş, çocuk ve kardeş) ziyaretine kontrollü olarak kısa süreler için müsaade edilecektir

7. Hasta yakınları doğumhanedeki görevli ebenin bilgisi dışında kesinlikle doğumhaneye gönderilmeyecektir. Gündüz mesai saatleri ve ziyaret saatleri dışında doğumhaneye yatış için gelen hastaların yatış işlemleri yapıldıktan sonra hasta yakınları güvenlik eşliğinde dışarıya çıkarılacaktır.

8. Doğum sonrası eşini veya bebeğini görmek için talepte bulunan hasta yakınları gerekirse güvenlik eşliğinde doğumhaneye çıkarılacak, nöbetçi ebe tarafından kendisine bebeği gösterilen hasta yakını yine güvenlik eşliğinde aşağıya indirilecektir.

9. Hastanemizin temiz kalması ve bulaşıcı hastalıkların yayılma riskinin azaltılması için ziyaretlerin mümkün olduğunca kısa tutulması uygun olacaktır.

10. Yangın çıkış kapıları ile merdiven boşluklarının hasta, refakatçi ve ziyaretçiler tarafından amacı dışında kullanılması yasaktır.

11. Hastanenin hiçbir birimine alkollü olarak girilemez ve hastane içerisinde alkol içilmez.

12. Hasta ziyaretlerinde her türlü mahremiyet kurallarına, hasta ve hasta yakınlarının haklarına, etik kurallara ve hastane kurallarına uyulacak, hastaların can güvenliğini tehdit edebilecek davranışlarda bulunulmayacaktır.

13. Hasta ziyaretlerinde hasta ve çalışanların güvenliğine azami derecede dikkat edilecektir. Kanun, yönetmelik ve kurallara uyularak gereksiz tartışmalardan uzak durulacaktır.

14. Ziyaret Talimatı dışındaki hasta ziyaret talepleri, yukarıdaki kaidelere uymak koşuluyla Hastane Yönetimi veya Nöbetçi Uzman Tabibin iznine bağlıdır.

15. Bu kurallar hasta ve ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla konulmuştur. Kurallara uyulması ve görevli personele zorluk çıkarılmaması, yaşanan olumsuzlukların Hastane Yönetimine yazılı olarak bildirilmesi rica olunur.