POLİKLİNİK HİZMETLERİMİZ
07 Mart 2018

POLİKLİNİK HİZMETLERİMİZ

Hastanemiz çağdas bilgi ve teknolojiyi kullanarak hastaların ve çalısanların memnuniyetini esas alan, en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmaktadır.

MUAYENE OLMAK IÇIN NE YAPMALISINIZ ?

Muayene olmak istediğiniz doktora (182)'den randevu alarak hastaneye gelmelisiniz. Hasta kabulden kaydınızı aktif hale getirebilirsiniz. Randevunuz yok ise muayene olmak istediğiniz polikliniğin kontenjanı var ise hasta kabulden sıra alabilirsiniz.

 

İÇ HASTALIKLARI:

İç hastalıkları Bölümü yetişkin bireylerin iç organ sistemleriyle ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Dahiliye Bölümünde, şeker hastalığı (DiabatesMellitus), tansiyon (Hipertansiyon), karaciğer- safra kesesi hastalıkları, endokrinoloji (Tiroit, böbreküstü bezi hipofiz ve hastalıkları), metabolik hastalıklar ve obezite (kolesterol, Trigliserid yükseklikleri, gut hastalığı, diğer metabolizma hastalıkları), sindirim sistemi hastalıkları (ülser, gastrit, reflü hastalığı, kolitler), kansızlık ve kan hastalıkları tanı ve tedavisiyle ilgilenir.

KARDİYOLOJİ:

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Küçük yaşlardan ileri yaşlara kadar geniş bir yaş aralığında ortaya çıkmaktadır. Bu bölüme başvuran hastalarda göğüs sıkışması, çarpıntı, gaz şikâyeti, nefes darlığı, yorgunluk duygusu ve ender olarak da ateş gibi çeşitli belirtiler vardır. Kardiyoloji Bölümünde koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, kalp ritmi bozuklukları, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi, romatizmal kalp hastalıkları ve damar sertliği sebebiyle tanı ve tedavisinde ileri tetkikler kullanılmaktadır ve poliklinik hizmetinin yanı sıra EKG, Ekokardiyografi ve Eforlu EKG, ABP (24 saat tansiyon ölçme monitörü) gibi yöntemleriyle teşhise yönelik tetkikler de yapılmaktadır.

NÖROLOJİ:

Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi uygulamalar dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji Bölümüne gelen hastaların şikâyetleri baş ağrısı, baş dönmesi, bayılmalar ve sara nöbetleri, kol ve bacaktaki ağrı ve uyuşmalar, unutkanlık, hareket bozuklukları, konuşma bozuklukları, felç, kas hastalıklarıdır. Polikliniğimizde hastalarımızın şikâyetlerine en hızlı şekilde cevap veren modern nörolojinin gerektirdiği tetkikler kısa sürede yapılmaktadır. Nöroloji Bölümünün ilgilendiği hastalıklar; serebrovasküler hastalıklar, epilepsi, hareket bozuklukları, demiyalizan hastalıklar, periferik sinir hastalıkları, kas ve sinir kas kavşağı hastalıkları, baş - boyun - bel ağrıları, demansiyel sendromlar, sistemik ve metabolik nöroloji hastalıkları, konuşma bozuklukları ve uyku hastalıklarıdır.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON:

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanıtımı Intermed Polikliniği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü; kas iskelet sistemi hastalıklarının ve doğumsal veya sonradan gelişen nörolojik ve travmatik nedenli hareket ve fonksiyon bozukluklarının tanı ve tedavisi, rehabilitasyonu ve önlenmesi yönünde güncel ve uluslararası standartta tedavi yöntemlerini kullanarak hastalarına hizmet vermekte ve onların yaşam kalitelerini arttırmaktadır.
     Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ‘nde alanında yetkin ve uzman fizyoterapistlerimizle klasik fizik tedavi ve elektroterapi yöntemleri, manuel terapi ve osteopati, skolyoz Schroth üç boyutlu egzersiz tedavisi, pediatrik(çocuk) rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, lenfödem tedavisi(manuel lenf drenajı) ,omurga ve postür sağlığı eğitimi, sağlıklı kas iskelet sistemi için korunma ve şirketlere yönelik ergonomi ve işe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları eğitimleri yanı sıra evde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü; 0-16 yaş aralığındaki çocuklara koruyucu sağlık hizmetleri ile birlikte, hastalıkların erken tanı ve tedavisi hizmetlerini sunmaktadır. Bu bölümün amacı, sağlıklı çocukların yetişmesini sağlamak; sağlığı bozulan çocukları da en kısa süre ve en doğru şekilde eski sağlığına kavuşturmaktır.
      Bu bölümde sağlam çocuk takibi, koruyucu çocuk sağlığı hizmetleri, çocuk hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi, büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi ve takibi, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin değerlendirilmesi ve takibi, aşı uygulamaları, aşı programının oluşturulması ve takibi, çocukluk çağı taramaları, beslenme eğitimi ve doğru beslenme önerileri, aile eğitimi, genel pediatri uygulamaları yapılmaktadır.
Polikliniğimizin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde, doğum anından itibaren, yeni doğan bebeğin değerlendirilmesi, takip ve kontrolü, sağlıklı çocukların büyüme gelişimi, beslenme, koruyucu hekimlik hizmetleri, annenin bilgilendirilmesi, muayene, her türlü tetkik, laboratuvar, görüntüleme,hizmeti hekimlerimiz tarafından verilmektedir.

GENEL CERRAHİ:

Hekimlik uygulamaları içine tedavi edici cerrahi uygulamaların girmesi ile birlikte "cerrahlık" ayrı bir hekimlik dalı olarak benimsenmiş ancak, o dönemlerdeki cerrahi yöntemlerin sınırlı olması nedeniyle tüm cerrahi branşlar Genel Cerrahi adı altında ele alınmıştır. Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanının genişliği nedeniyle birçok disiplinle birlikte eşgüdümlü olarak çalışmaktadır. Tanı, tedavi ve hasta değerlendirmesinde gereksinim duyulan tüm laboratuvar testleri; modern cihazlar, sürekli güncel eğitimlerle desteklenen deneyimli teknisyenler, kullanışlı ve iyi tasarlanmış fiziksel ortam, kaliteye özen gösteren etkin bir yönetim ekibiyle gerçekleştirilmektedir.
      Bugün "Genel Cerrahi" dendiğinde tiroid cerrahisi, meme cerrahisi, yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklar, makat hastalıkları (hemoroid), karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları, fıtık cerrahisi anlaşılmaktadır.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM:

Kadın hastalıkları, hamilelik, doğum öncesi ve doğumla ilgili problemlerin çözümünde de modern tıbbın tüm olanaklarıyla hizmet vermektedir. Hastalıklara neden olan enfeksiyonlar başta olmak üzere, kasık ağrısı, adet düzensizliği, jinekolojik kanserlerin erken teşhisi için ultrasonografi incelemeleri, PAP-smear testi, kolposkopi ve rutin jinekoloji muayeneleri grubumuz bünyesindeki tüm polikliniklerimizde yapılmaktadır. İntermed Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde hamileliğin başladığı haftadan itibaren, doğuma kadar tüm anne adaylarının takipleri standart olarak ultrason cihazları ile gerçekleştirilmektedir. Tanıya yönelik yapılan rutin testler arasında ikili test, fetal ense kalınlığı ölçümü, üçlü test, şeker tarama testi, servikal uzunluk ölçümü, fetal monitörizasyon gibi incelemeler bulunmaktadır.

ÜROLOJİ:

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Böbrek taşları, pyelonefritler, üreter ve mesane taşları, idrar yollarıyla ilgilidirler. Tümörler, prostat büyümeleri ve iltihapları, erkeklerdeki kısırlıkların teşhis ve tedavisi gibi birçok konu ürolojinin alanı içine girmektedir. Hastalıkların teşhisinde kan ve idrar tahlillerinden, ilaçlı ve ilaçsız röntgen filmlerinden, endoskopik incelemelerden, ultrasonografiden istifade edilmektedir. Ayrıca, özellikle erkek çocukların doğuştan gelen bazı hastalıkları da ürolojinin ilgi alanındadır. Bunlar arasında, inmemiş testis (yumurtanın torbaya inmemesi), kasık fıtığı, hidrosel (torbada su kesesi), idrar deliğinin yanlış yerde olması (hipospadiyas ve epispadiyas) sayılabilir. Gece yatak ıslatma, mesaneden böbreğe idrarın geri kaçması, sünnet derisinin tüm hastalıkları ve sünnet operasyonu da ürolojinin sahasına girmektedir.

KULAK BURUN BOĞAZ (KBB):

Diğer adı Otorinolarengoloji olan kulak burun boğaz kavramı yaygın kullanımda, kulak burun boğaz ve tüm baş boyun bölgesini kapsayan branşı ifade etmektedir. Bölümün çalışma alanında yer alan başlıca çalışma konuları horlama, çocukluk çağı kulak burun boğaz hastalıklarının tedavisi, rehabilitasyon ya da cerrahi tedavi anlamında ortaya çıkan tüm gelişmelerin ışığında bu şikâyet ile başvuran hastaların tedavilerinin planlandığı baş dönmesi ve denge hastalıkları merkezi, çocuk ve erişkinlerde işitme bozuklukları ve kulak hastalıklarının tanı ve tedavisidir.

ORTOPEDİ:

Kas ve iskelet sisteminin travmatik, doğuştan veya sonradan gelişen şekil bozuklukları ile ilgilenen bölümdür. Ortopediyi insan vücudunun özellikle mekanik fonksiyonları ile uğraşan bir tıp dalı olarak da tarif etmek mümkündür. Ortopedide son yıllarda gelişen alt dallar ile vücudun belirli kısımları alt başlıklar altında daha detaylı incelenmeye ve tedavi edilmeye başlanmıştır. Burada adı geçen şekil bozuklukları, hareket sistemiyle yani gövde ve uzuvlarla ilgili şekil bozukluklarıdır. Buna karşılık yüz, kafa ve iç organlara ait şekil bozuklukları, bu tıp dalının çalışma alanının dışında kalır.

GÖZ HASTALIKLARI:

Günümüzde göz hastalıkları daha fazla artmaya başladı. Göz hastalıklarına sebebiyet veren birçok etken vardır. Ancak geçmişe göre artan bu oranların artmasında teknolojinin etkisi yadsınamaz. Göz Hastalıkları Bölümümüz katarakt, göz tansiyonu - glokom, arpacık, retinitis pigmentoza (gece körlüğü), keratokonus (kornea sivrileşmesi ), makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı ile ilgilenir. İntermed Göz Hastalıkları Bölümümüzde bilgisayarlı göz muayenesi ve gelişmiş bütün tetkikler hizmetinizdedir.

PSİKİYATRİ:

Psikiyatri;akıl hastalıklarınınteşhisi,tedavisive önlenmesi ile uğraşanbilimvehekimlikdalı.[1]İnsanındavranışdinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak üzerine çalışan ve normal ile normal dışı (hastalık) davranış örüntülerini sınıflandırarak tedavi etmeye çabalayantıpbilimi ve ruh hekimliğidir.

 

Klinik Hizmetleri

 • POLİKLİNİK HİZMETLERİMİZ
 • Hastanemiz çağdas bilgi ve teknolojiyi kullanarak hastaların ve çalısanların memnuniyetini esas alan, en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmaktadır.
 • MUAYENE OLMAK IÇIN NE YAPMALISINIZ ?
 • Muayene olmak istediğiniz doktora (182)'den randevu alarak hastaneye gelmelisiniz. Hasta kabulden kaydınızı aktif hale getirebilirsiniz. Randevunuz yok ise muayene olmak istediğiniz polikliniğin kontenjanı var ise hasta kabulden sıra alabilirsiniz.
 • İÇ HASTALIKLARI:
 • İç hastalıkları Bölümü yetişkin bireylerin iç organ sistemleriyle ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Dahiliye Bölümünde, şeker hastalığı (DiabatesMellitus), tansiyon (Hipertansiyon), karaciğer- safra kesesi hastalıkları, endokrinoloji (Tiroit, böbreküstü bezi hipofiz ve hastalıkları), metabolik hastalıklar ve obezite (kolesterol, Trigliserid yükseklikleri, gut hastalığı, diğer metabolizma hastalıkları), sindirim sistemi hastalıkları (ülser, gastrit, reflü hastalığı, kolitler), kansızlık ve kan hastalıkları tanı ve tedavisiyle ilgilenir.
 • KARDİYOLOJİ:
 • Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Küçük yaşlardan ileri yaşlara kadar geniş bir yaş aralığında ortaya çıkmaktadır. Bu bölüme başvuran hastalarda göğüs sıkışması, çarpıntı, gaz şikâyeti, nefes darlığı, yorgunluk duygusu ve ender olarak da ateş gibi çeşitli belirtiler vardır. Kardiyoloji Bölümünde koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, kalp ritmi bozuklukları, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi, romatizmal kalp hastalıkları ve damar sertliği sebebiyle tanı ve tedavisinde ileri tetkikler kullanılmaktadır ve poliklinik hizmetinin yanı sıra EKG, Ekokardiyografi ve Eforlu EKG, ABP (24 saat tansiyon ölçme monitörü) gibi yöntemleriyle teşhise yönelik tetkikler de yapılmaktadır.
 • NÖROLOJİ:

 • Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi uygulamalar dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji Bölümüne gelen hastaların şikâyetleri baş ağrısı, baş dönmesi, bayılmalar ve sara nöbetleri, kol ve bacaktaki ağrı ve uyuşmalar, unutkanlık, hareket bozuklukları, konuşma bozuklukları, felç, kas hastalıklarıdır. Polikliniğimizde hastalarımızın şikâyetlerine en hızlı şekilde cevap veren modern nörolojinin gerektirdiği tetkikler kısa sürede yapılmaktadır. Nöroloji Bölümünün ilgilendiği hastalıklar; serebrovasküler hastalıklar, epilepsi, hareket bozuklukları, demiyalizan hastalıklar, periferik sinir hastalıkları, kas ve sinir kas kavşağı hastalıkları, baş - boyun - bel ağrıları, demansiyel sendromlar, sistemik ve metabolik nöroloji hastalıkları, konuşma bozuklukları ve uyku hastalıklarıdır.
 • FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON:
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanıtımı Intermed Polikliniği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü; kas iskelet sistemi hastalıklarının ve doğumsal veya sonradan gelişen nörolojik ve travmatik nedenli hareket ve fonksiyon bozukluklarının tanı ve tedavisi, rehabilitasyonu ve önlenmesi yönünde güncel ve uluslararası standartta tedavi yöntemlerini kullanarak hastalarına hizmet vermekte ve onların yaşam kalitelerini arttırmaktadır.
       Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ‘nde alanında yetkin ve uzman fizyoterapistlerimizle klasik fizik tedavi ve elektroterapi yöntemleri, manuel terapi ve osteopati, skolyoz Schroth üç boyutlu egzersiz tedavisi, pediatrik(çocuk) rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, lenfödem tedavisi(manuel lenf drenajı) ,omurga ve postür sağlığı eğitimi, sağlıklı kas iskelet sistemi için korunma ve şirketlere yönelik ergonomi ve işe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları eğitimleri yanı sıra evde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir.
 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI:
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü; 0-16 yaş aralığındaki çocuklara koruyucu sağlık hizmetleri ile birlikte, hastalıkların erken tanı ve tedavisi hizmetlerini sunmaktadır. Bu bölümün amacı, sağlıklı çocukların yetişmesini sağlamak; sağlığı bozulan çocukları da en kısa süre ve en doğru şekilde eski sağlığına kavuşturmaktır.
        Bu bölümde sağlam çocuk takibi, koruyucu çocuk sağlığı hizmetleri, çocuk hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi, büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi ve takibi, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin değerlendirilmesi ve takibi, aşı uygulamaları, aşı programının oluşturulması ve takibi, çocukluk çağı taramaları, beslenme eğitimi ve doğru beslenme önerileri, aile eğitimi, genel pediatri uygulamaları yapılmaktadır.
  Polikliniğimizin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde, doğum anından itibaren, yeni doğan bebeğin değerlendirilmesi, takip ve kontrolü, sağlıklı çocukların büyüme gelişimi, beslenme, koruyucu hekimlik hizmetleri, annenin bilgilendirilmesi, muayene, her türlü tetkik, laboratuvar, görüntüleme,hizmeti hekimlerimiz tarafından verilmektedir.
 • GENEL CERRAHİ:
 • Hekimlik uygulamaları içine tedavi edici cerrahi uygulamaların girmesi ile birlikte "cerrahlık" ayrı bir hekimlik dalı olarak benimsenmiş ancak, o dönemlerdeki cerrahi yöntemlerin sınırlı olması nedeniyle tüm cerrahi branşlar Genel Cerrahi adı altında ele alınmıştır. Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanının genişliği nedeniyle birçok disiplinle birlikte eşgüdümlü olarak çalışmaktadır. Tanı, tedavi ve hasta değerlendirmesinde gereksinim duyulan tüm laboratuvar testleri; modern cihazlar, sürekli güncel eğitimlerle desteklenen deneyimli teknisyenler, kullanışlı ve iyi tasarlanmış fiziksel ortam, kaliteye özen gösteren etkin bir yönetim ekibiyle gerçekleştirilmektedir.
        Bugün "Genel Cerrahi" dendiğinde tiroid cerrahisi, meme cerrahisi, yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklar, makat hastalıkları (hemoroid), karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları, fıtık cerrahisi anlaşılmaktadır.
 • KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM:
 • Kadın hastalıkları, hamilelik, doğum öncesi ve doğumla ilgili problemlerin çözümünde de modern tıbbın tüm olanaklarıyla hizmet vermektedir. Hastalıklara neden olan enfeksiyonlar başta olmak üzere, kasık ağrısı, adet düzensizliği, jinekolojik kanserlerin erken teşhisi için ultrasonografi incelemeleri, PAP-smear testi, kolposkopi ve rutin jinekoloji muayeneleri grubumuz bünyesindeki tüm polikliniklerimizde yapılmaktadır. İntermed Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde hamileliğin başladığı haftadan itibaren, doğuma kadar tüm anne adaylarının takipleri standart olarak ultrason cihazları ile gerçekleştirilmektedir. Tanıya yönelik yapılan rutin testler arasında ikili test, fetal ense kalınlığı ölçümü, üçlü test, şeker tarama testi, servikal uzunluk ölçümü, fetal monitörizasyon gibi incelemeler bulunmaktadır.
 • ÜROLOJİ:
 • Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Böbrek taşları, pyelonefritler, üreter ve mesane taşları, idrar yollarıyla ilgilidirler. Tümörler, prostat büyümeleri ve iltihapları, erkeklerdeki kısırlıkların teşhis ve tedavisi gibi birçok konu ürolojinin alanı içine girmektedir. Hastalıkların teşhisinde kan ve idrar tahlillerinden, ilaçlı ve ilaçsız röntgen filmlerinden, endoskopik incelemelerden, ultrasonografiden istifade edilmektedir. Ayrıca, özellikle erkek çocukların doğuştan gelen bazı hastalıkları da ürolojinin ilgi alanındadır. Bunlar arasında, inmemiş testis (yumurtanın torbaya inmemesi), kasık fıtığı, hidrosel (torbada su kesesi), idrar deliğinin yanlış yerde olması (hipospadiyas ve epispadiyas) sayılabilir. Gece yatak ıslatma, mesaneden böbreğe idrarın geri kaçması, sünnet derisinin tüm hastalıkları ve sünnet operasyonu da ürolojinin sahasına girmektedir.
 • KULAK BURUN BOĞAZ (KBB):
 • Diğer adı Otorinolarengoloji olan kulak burun boğaz kavramı yaygın kullanımda, kulak burun boğaz ve tüm baş boyun bölgesini kapsayan branşı ifade etmektedir. Bölümün çalışma alanında yer alan başlıca çalışma konuları horlama, çocukluk çağı kulak burun boğaz hastalıklarının tedavisi, rehabilitasyon ya da cerrahi tedavi anlamında ortaya çıkan tüm gelişmelerin ışığında bu şikâyet ile başvuran hastaların tedavilerinin planlandığı baş dönmesi ve denge hastalıkları merkezi, çocuk ve erişkinlerde işitme bozuklukları ve kulak hastalıklarının tanı ve tedavisidir.
 • ORTOPEDİ:
 • Kas ve iskelet sisteminin travmatik, doğuştan veya sonradan gelişen şekil bozuklukları ile ilgilenen bölümdür. Ortopediyi insan vücudunun özellikle mekanik fonksiyonları ile uğraşan bir tıp dalı olarak da tarif etmek mümkündür. Ortopedide son yıllarda gelişen alt dallar ile vücudun belirli kısımları alt başlıklar altında daha detaylı incelenmeye ve tedavi edilmeye başlanmıştır. Burada adı geçen şekil bozuklukları, hareket sistemiyle yani gövde ve uzuvlarla ilgili şekil bozukluklarıdır. Buna karşılık yüz, kafa ve iç organlara ait şekil bozuklukları, bu tıp dalının çalışma alanının dışında kalır.
 • GÖZ HASTALIKLARI:
 • Günümüzde göz hastalıkları daha fazla artmaya başladı. Göz hastalıklarına sebebiyet veren birçok etken vardır. Ancak geçmişe göre artan bu oranların artmasında teknolojinin etkisi yadsınamaz. Göz Hastalıkları Bölümümüz katarakt, göz tansiyonu - glokom, arpacık, retinitis pigmentoza (gece körlüğü), keratokonus (kornea sivrileşmesi ), makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı ile ilgilenir. İntermed Göz Hastalıkları Bölümümüzde bilgisayarlı göz muayenesi ve gelişmiş bütün tetkikler hizmetinizdedir.
 • PSİKİYATRİ:
 • Psikiyatri;akıl hastalıklarınınteşhisi,tedavisive önlenmesi ile uğraşanbilimvehekimlikdalı.[1]İnsanındavranışdinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak üzerine çalışan ve normal ile normal dışı (hastalık) davranış örüntülerini sınıflandırarak tedavi etmeye çabalayantıpbilimi ve ruh hekimliğidir.